POSLOVNO STAMBENI CENTAR POREČANKA - PULA
PODACI U KATALOGU TEMELJE SE NA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI
I DO DOVRŠENJA OBJ
EKATA PODLOŽNI SU MOGUĆIM PROMJENAM
 

| OPIS I POLOŽAJ | CIJENE | SLIKE |

Cijene (bez PDV-a):

| <- nazad |
 
PLAN ZGRADE:
VOLUMEN V VOLUMEN M
1.kat 2.kat 3.kat 4.kat 1.kat 2.kat 3.kat 4.kat
prizemlje garaža prizemlje suteren
Nekretnina m2 EUR/m2
VPP 001 56,53 20.00

VPP 002

58,51

20.00

VPP 003 - PRODANO
VPP 004 - PRODANO
VPP 005 - PRODANO
VPP 006 57,23 20.00
VPP 007 51,17 23.50
VPP 008 47,26 23.50
VPP 009 73,33 20.00
VPP 010 69,83 27.50
VPP 011 44,78 20.00
VPP 012 24,38 28.50
VPP 013 62,56 28.50
VPP 014 44,24 23.50
VPP 015 43,56 23.50
VPP 016 50,22 25.00
VPP 018 6,92 28.50
VPP 019 29,98 25.00
TLOCRT - VOLUMEN V, prizemlje

poslovni prostor
stanovi

Hrvatska • Poreč 52440 • Vukovarska 19 • Tel: +385 52 451 321 • Fax: +385 52 451 038 • E-mail: tim09@tim90.hrMGC DESIGN